piercing
tattoo
tattoo

Tetovaže su autentičan primer žive umetnosti, a ne devijacija društva.


Umetnost tetoviranja je drevna veština čovečanstvu poznata već hiljadama godina. Tetovaže imaju dugu tradiciju u predstavljanju članova određenih kulturnih grupa, etničkih plemena ili bandi predgrađa. Kakvu god svrhu tetoviranje imalo, tetoviranje je oduvek bilo univerzalno za svakoga ko je nosio i predstavljalo je izraz ličnih potreba. S početka veka ljudi koji su nosili tetovaže uglavnom su tretirani kao kriminalci i bili su socijalni prognanici, ali se situacija vremenom drastično menjala.


Danas su tetovaže veoma prihvaćene i široko rasprostranjene kao forma ukrasa tela koja šalje ličnu poruku. Savremene tetovaže su stilski različite kao i sama moda, a umetnost tetoviranja danas je u estetskom i tehničkom smislu dostigla najvišu tačku.